Stichting Support Fryslân

Support Fryslân is een professionele vrijwilligersorganisatie voor maatjesprojecten. Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige stichting.

Missie

Het ondersteunen van Friese jongeren tussen de 12 en 27 jaar die moeite hebben met hun sociale ontwikkeling. Voornaamste doel is het vergroten van hun  sociale (zelf)redzaamheid en deelname aan de samenleving. Support Fryslân wil haar missie bereiken door deze groep jongeren te koppelen aan maatjes (vrijwilligers) die regelmatig met hen afspreken. 

Visie

Iedereen een maatje!

In de ogen van Support Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. Iemand om activiteiten mee te ondernemen, ervaringen mee te delen en je vertrouwd bij te voelen. De meeste jongeren vinden zelf een maatje. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Sommige jongeren moeten daarbij worden geholpen. Om mee te doen in de maatschappij en de eigen problemen op te lossen, is onder meer zelfvertrouwen nodig. Zelfvertrouwen ontstaat als iemand zich gezien voelt, feedback krijgt, een zelfbeeld heeft, succes ervaart en ervaringen kan delen. Support Fryslân realiseert dat door sociaal zwakkere (of geïsoleerde) jongeren te koppelen aan vrijwilligers waarmee ze een relatie opbouwen.

Niet het probleem maar de wens van de jongere staat centraal!  

Betrouwbare partner

Support Fryslân wil een betrouwbare partner zijn voor zowel de jongeren, de vrijwilligers als haar relaties. Samen werken aan een betere toekomst van de jongere staat centraal. Support Fryslân wil op een open, en kwalitatief verantwoorde, wijze werken en gaat daarbij uit van gedragscodes voor de uitvoering van het werk. Dat geld voor het gedrag van de medewerkers (lees verder), het gedrag van de vrijwilligers (lees verder) en in het omgaan met mogelijke klachten (lees verder). Support Fryslân wil ook voor de gemeenten, die haar financieel ondersteunen, een betrouwbare partner zijn door samen op te trekken en transparant te zijn in haar manier van werken.

Privacy

Support Fryslân hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van Support Fryslân. Persoonlijke gegevens worden door Support Fryslân dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Support Fryslân houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  stelt. Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens kan je lezen in onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

Hier vindt u het jaarverslag van 2019 (lees verder).

Hier vindt u het financieel jaarverslag van 2019 (lees verder).

Samenvatting beleidsplan 2020 (lees verder)

Gegevens

KvK nummer 59433450 en RSIN 8534.82.032

 Copyright © 2016 St. Support Fryslân

            Privacyverklaring                                              


ANBI zk diap